Facket direkt facketdirekt.nu

Har du rätt till pengar som du inte känner till?

Publicerades den

Längd: 15 sek

Område: Kollektivavtal

Kopiera länk för delning

Jobbar du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats? Om du skadar dig i anslutning till jobbet kan du ha rätt till extra ersättning.

Läs mer och anmäl här