Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

ILERA-seminarium om etableringsjobben

Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om så kallade etableringsjobb. Syftet är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och att underlätta framtida kompetensförsörjning.

Obs! Vi beklagar det dåliga ljudet de första 15 minuterna. 

I avsiktsförklaringen sägs att etableringsjobben ska möjliggöra för nyanlända och långtidsarbetslösa att få en anställning hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om etableringsjobb. Anställningen ska normalt leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen är 8 400 kr per månad (2019). Därtill får arbetstagaren en skattefri ersättning under längst 2 år på högst 9 870 kr per månad.

Ambitionen är att etableringsjobben ska införas under andra halvåret 2019. Innan dess behöver bland annat klarläggas att modellen är förenlig med befintligt arbetsrättsligt regelverk och att det inte finns några hinder av statsrättslig karaktär enligt EU-regler.

Regeringen har nyligen reformerat de subventionerade anställningarna och infört ett nytt, enhetligt stöd. Introduktionsjobben har ersatt särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd och trainee brist.

Är etableringsjobben bara en i raden av stöd till de som har svårt att bli etablerade på arbetsmarknaden? Kommer etableringsjobben att bli mer framgångsrikt än andra modeller? Är kravet på kollektivavtal en allvarlig begränsning? Hur säkerställa träffsäkerheten i etableringsjobben? Eller om de kommer att gå i likvärdig utsträckning till kvinnor och män?

Medverkande:

Anders Forslund, professor, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)
Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handels
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega
Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall
Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Moderator: Claes Stråth, ordförande Svenska ILERA-föreningen

 

 

1 tim 40 min

Kopiera länk för delning