Facket direkt facketdirekt.nu

Jarkko Eloranta about eguality

Publicerades den

Längd: 1 min 47 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Jarkko Eloranta, President SAK Finland.