Facket direkt facketdirekt.nu

Kvalitetsjakt eller kvalitetsslakt?

Publicerades den

Längd: 52 min

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Frukostseminarium om kvalitetskrav i välfärden, vad det betyder och vilka förändringar som behövs för att garantera en jämlik välfärd.

I den politiska diskussionen råder enighet om att det behövs nya verktyg för att styra den offentligt finansierade välfärden, men åsikterna går isär om hur - begränsning av vinst för säkrad kvalitet eller obegränsade vinstuttag i kombination med hårda kvalitetskrav? På seminariet diskuteras vad kvalitetskrav i välfärden betyder och vilka förändringar som behövs för att garantera en jämlik välfärd fördelad efter behov.

Medverkande:

Jonna Bornemark, docent i filosofi verksam vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola
Christina Tallberg, PROs ordförande

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Samuel Engblom, TCO samhällspolitisk chef
Therese Gouvelin, LOs förste vice ordförande

Moderator: Nina Andersson Brynja