Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LO-ekonomerna presenterar extrainsatt konjunkturprognos

LO-ekonomerna presenterar en extrainsatt konjunkturprognos med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin.

Medverkande

Ola Pettersson, LOs chefsekonom
Håkan Hellstrand, LO-ekonom

 LO-ekonomernas uppdaterade konjunkturprognos - Arbetsmarknaden oroar (pdf)

Krisens botten är nådd men arbetslösheten fortsätter öka

Botten i den ekonomiska krisen efter Covid-19 har passerat och återhämtningen kan bli något snabbare än tidigare förväntats. Men utvecklingen på arbetsmarknaden oroar. Mellan 8 och 9 procents arbetslöshet riskerar att bli det nya normala, förutspår LO-ekonomerna i sin senaste prognos.

Årets BNP revideras lite uppåt jämfört med tidigare prognoser. Jämfört med föregående år väntas BNP minska med 4,8 procent. Tillväxten nästa år beräknas bli 3,9 procent. Men även om en ljusning kan skönjas i ekonomin är läget på arbetsmarknaden fortsatt problematiskt, menar LO-ekonomerna. Arbetslösheten har redan ökat från 7 till 9 procent. Och den riskerar att bita sig fast på den högre nivån.

- Vi har sett tidigare vid större kriser att man lämnar krisen med en högre arbetslöshet än när man gick in i den. Det vore otroligt olyckligt om vi hamnar på en normal arbetslöshet på 8 procent efter den här krisen. Vi var redan tidigare för högt, när 7 procent sågs som det normala", säger LO-ekonomen Håkan Hellstrand.

För att förhindra att arbetslösheten biter sig fast är det viktigt att se till att efterfrågan i svensk ekonomi blir så stark som möjligt, menar LOs chefsekonom Ola Pettersson.

- För det behövs en kraftfull finanspolitik, men det handlar även om inriktningen på den. För att hantera den snabba strukturomvandlingen måste många människor in i utbildningar, säger han. De vars jobb försvinner i krisen måste kunna omskola sig.

30 min

Kopiera länk för delning