Facket direkt facketdirekt.nu

LO-kongressen fredag 17 juni

Publicerades den

Längd: 5 tim 33 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

Under kongressens första dag behandlades formalia samt dagordningspunkt 16 om facklig-politisk samverkan.

Fredag 17 juni

 • Öppningsspel
 • Kongressöppning

Gästerna hälsas välkommen

 • Philip Botström, SSU
 • Sharan Burrow, IFS
 • Eva Nordmark, TCO och Göran Arrius, Saco
 • Houcine Abbassi, fredspristagare

Dagordningspunkt 3-11

 • Rapport från fullmaktskommittén
 • Antagande av arbetsordning
 • Val av funktionärer
 • Val av nya styrelseledamöter
 • Traktamente och annan ekonomi
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ansvarsfrihet
 • Information om nomineringar och val

Dagordningspunkt 16

 • Facklig-politisk samverkan

 

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU