Facket direkt facketdirekt.nu

Loa Brynjulfsdottir about equality and a Global Deal

Publicerades den

Längd: 2 min 6 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Loa Brynjulfsdottir, Head of International Department, LO, The Swedish Trade Union Confederation.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU