Facket direkt facketdirekt.nu

LOs representantskap hösten 2019

Publicerades den

Längd: 1 tim 25 min

Område: Organisationsfrågor

Kopiera länk för delning

På höstens representantskap fattade LO beslut om samordning i avtalsrörelsen 2020. Målet är mer pengar i plånboken, höjda pensioner och bättre arbetsmiljö.

Dagordningen:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Förbundsavgifter till LO
9. Avtalsrörelsen - Utdrag ur gemensamma krav inför Avtal 2020 (pdf)
10. Motionsbehandling
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
12. Fyllnadsval
13. Övriga frågor
14. Avslutning