LOs representantskap hösten 2020

Sändningen har inte startat.

LOs representantskap hösten 2020

Dag: tisdagen 20 oktober
Tid: kl. 19.00

Medverkande:

Susanna Gideonsson, LO

 

 

 

Kopiera länk för delning
Agenda

LOs representantskap är framflyttat på grund av förhandlingarna om trygghet och omställning. Representantskapet sammanträder tisdagen den 20 oktober kl. 19.00. På grund av corona sker mötet digitalt.

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av två sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Fyllnadsval
9. LO-styrelsens förslag till förbundens avgift till LO
10. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
11. 2020 års mottagare av LOs fackligt feministiska stipendium
12. Trygghet och omställning
13. Övriga frågor
14. Avslutning

INKOMNA FRÅGOR
Det är inte möjligt att ställa frågor i samband med representantskapet.

@LOSverige
Twittrat från LO