Facket direkt facketdirekt.nu

När du är föräldraledig

Publicerades den

Längd: 25 sek

Område: Försäkringar

Kopiera länk för delning

Grattis till tillökningen! Du vet väl att du kan få både 10 % extra ersättning och pensionspremien inbetald när du är hemma med barn?

Läs mer om föräldrapenningtillägget och anmäl här