Facket direkt facketdirekt.nu

När du är föräldraledig

Publicerades den

Längd: 25 sek

Område: Försäkringar

Kopiera länk för delning

Grattis till tillökningen! Du vet väl att du kan få både 10 % extra ersättning och pensionspremien inbetald när du är hemma med barn?

Läs mer om föräldrapenningtillägget och anmäl här

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU