Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering

Ojämlikheten har ökat i en majoritet av OECD-länderna under de senaste decennierna. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

De snabbt ökande ekonomiska klyftorna har lett till en diskussion om vilka konsekvenser detta får för individers och länders välmående. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

En av de mest aktuella frågorna är hur ojämlikhet påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Paula Roth visar i sin rapport "Tillväxt och jämlikhet" att de senaste årens utveckling kan vara ett hot mot länders tillväxt.

Vilken roll spelar facket för ekonomisk jämlikhet?

Den frågan försöker Jakob Molinder svara på i sin rapport "Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet". Den internationella forskningen visar att facklig styrka, mätt antingen i anslutningsgrad eller utbredningen av kollektivavtal, hör ihop med en högre ekonomisk jämlikhet.

Medverkande:

Paula Roth, rapportförfattare, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet
Jakob Molinder, rapportförfattare, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet

Kommentatorer:

Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande

Moderator: Sonja Schwarzenberger

 

1 tim 35 min

Kopiera länk för delning