Facket direkt facketdirekt.nu

Ojämlikhetens geografi

Publicerades den

Längd: 1 tim 40 min

Område: Jämlikhet

Kopiera länk för delning

Klyftorna är geografiska och går mellan stad och land. Det får konsekvenser för sammanhållningen, människors framtidstro och vilka partier de röstar på.

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under lång tid

Sören Häggroth visar i sin rapport Ojämlikhetens geografi - platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige att det finns stora skillnader mellan olika platser i Sverige när det gäller människors möjligheter och livsvillkor. I Sverige liksom i många västerländska val de senaste åren har högerpopulistiska partier fått ett starkare stöd på landsbygden än i städerna. Erik Vestin visar med nya statistiska analyser vad det kan bero på och befarar att de politiska skiljelinjerna blir allt mer geografiskt präglade framöver.

Medverkande:

Sören Häggroth, rapportförfattare, filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare generaldirektör för Fortifikationsverket samt statssekreterare i Finansdepartementet. 
Erik Vestin, rapportförfattare, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Peter Helander, riksdagsledamot (C)
Po Tidholm
, journalist och författare

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.