Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Ojämlikhetens geografi

Klyftorna är geografiska och går mellan stad och land. Det får konsekvenser för sammanhållningen, människors framtidstro och vilka partier de röstar på.

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under lång tid

Sören Häggroth visar i sin rapport Ojämlikhetens geografi - platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige att det finns stora skillnader mellan olika platser i Sverige när det gäller människors möjligheter och livsvillkor. I Sverige liksom i många västerländska val de senaste åren har högerpopulistiska partier fått ett starkare stöd på landsbygden än i städerna. Erik Vestin visar med nya statistiska analyser vad det kan bero på och befarar att de politiska skiljelinjerna blir allt mer geografiskt präglade framöver.

Medverkande:

Sören Häggroth, rapportförfattare, filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare generaldirektör för Fortifikationsverket samt statssekreterare i Finansdepartementet. 
Erik Vestin, rapportförfattare, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Peter Helander, riksdagsledamot (C)
Po Tidholm
, journalist och författare

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé.

 

1 tim 40 min

Kopiera länk för delning