Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Öka jämlikheten i skolan genom ny satsning på fritids

En fritidsverksamhet med fler anställda, mer stimulerande aktiviteter och där fler elever än i dag får möjlighet att vistas. Det vill LO uppnå med en ny storsatsning på fritids.

Reformförslaget som kallas för lärfritids har enligt LO stor potential att bidra till höjda skolresultat och en mer jämlik skola. 

LOs förslag om lärfritids

  • Fler anställda. Återgå till den personaltäthet som rådde på 90-talet, fördubbla antalet anställda.   
  • Ökade resurser för att nå fler barn. 84 procent av 6-9-åringarna är inskrivna på fritids, men bara 22 procent av 10-12-åringarna. Behovet av en stimulerande fritid upphör inte när ett barn fyller 10 år.   
  • Fler aktiviteter. Fritids måste vara mer än ofta oplanerade och rutinmässig verksamhet. Lyft de pedagogiska ambitionerna och anpassa verksamheten efter de enskilda barnens behov. 
  • Skola och fritids som helhet. Enligt läroplanen ska fritidshemmet komplettera förskoleklass och skola. Skoldagen, inklusive fritids, bör därför ses som en helhet.
  • Slopad avgift. För att möjliggöra för fler att ta del av fritids bör avgiften slopas. Att inskrivningsgraden vanligen är lägre i områden med lägre inkomster, innebär att några av de som bäst skulle behöva de resurser fritids kan erbjuda inte tar del av dem idag.     
  • Ge alla barn rätt att gå på fritids. Enligt lagen är kommunerna inte skyldiga att erbjuda fritidshemsplats om en förälder inte förvärvsarbetar, studerar eller är föräldraledig. 
  • Staten behöver ta ett större ansvar för att fler barn ska erbjudas möjlighet till olika former av god verksamhet.  

Ladda ner Program för en jämlik skola i LO Fakta

Foto: Stockholms stadsarkiv

7 min

Kopiera länk för delning