Facket direkt facketdirekt.nu

Om du blir skadad på jobbet

Publicerades den

Längd: 25 sek

Område: Försäkringar

Kopiera länk för delning

Har du skadat dig på eller på väg till och från jobbet? Då kan du ha rätt till ersättning. Från första dagen.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringen och anmäl här (afa försäkring)