Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Parternas uppgörelse om strejkrätten, del 1 - fackliga grundfrågor

Under senare år har konflikterna i hamnarna och förändringarna av strejkrätten fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Det hävdas att det är David mot Goliat. Stora står mot de små. Etablissemang mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan entydig.

Strejkrätten

I en serie rikstäckande konferenser diskuterade företrädare för LO och förbunden strejkrätten. Ett av syftena med konferenserna var att fördjupa förståelsen för grundläggande fackliga frågor. Men det handlar även om strejkrätten. Hur regleras den? Varför står LO och förbunden kvar vid strejkrättsuppgörelsen? Hur påverkar konflikten i hamnarna Transport? Hur tänker LO och förbunden?

Hur lär man sig att leva med motståndaren?

Konferenserna genomfördes våren 2019 och riktade sig till förtroendevalda och medlemmar som vill öka sina kunskaper om förändringarna av strejkrätten. Detta är del 1 där LOs jurist Claes-Mikael Jonsson diskuterar fackliga grundfrågor. Utgångspunkten är kollektivavtalsmodellens viktiga händelser under tidigt 1900-tal - innan Saltsjöbadsavtalet antogs. Hur lär man sig att leva med motståndaren?

Se del 2 om strejkrätten här

26 min

Kopiera länk för delning