Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Parternas uppgörelse om strejkrätten, del 2 - Transports perspektiv och strejkrättens utformning

I en serie rikstäckande konferenser diskuterade företrädare för LO och förbunden strejkrätten. Ett av syftena med konferenserna var att fördjupa förståelsen för grundläggande fackliga frågor, däribland strejkrätten.

Strejkrätten

Under senare år har konflikterna i hamnarna och förändringarna av strejkrätten fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Det hävdas att det är David mot Goliat. Stora står mot de små. Etablissemang mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan entydig.

I en serie rikstäckande konferenser diskuterade företrädare för LO och förbunden strejkrätten. Ett av syftena med konferenserna var att fördjupa förståelsen för grundläggande fackliga frågor. Men det handlar även om strejkrätten. Hur regleras den? Varför står LO och förbunden kvar vid strejkrättsuppgörelsen? Hur påverkar konflikten i hamnarna Transport? Hur tänker LO och förbunden?

Konferenserna genomfördes våren 2019 och riktade sig till förtroendevalda och medlemmar som vill öka sina kunskaper om förändringarna av strejkrätten. Detta är del 2 där Peter Winsén, avtalssekreterare på Transport berättar om hur konflikterna i hamnarna påverkat Transport och Transports medlemmar. Därutöver berättar LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Dan Holke om strejkrätten, parternas uppgörelse samt de ändringar av lagstiftningen som trädde i kraft 1 augusti 2019.

Se del 1 om strejkrätten här

36 min

Kopiera länk för delning