Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Penningpolitik och inkomstskillnader

Hur har ska man se på penningpolitikens betydelse för inkomst- och förmögenhetsfördelningen?

Sverige har haft en lång period med låg inflation och låga inflationsförväntningar. Detta ser nu ut att vända till följd av de historiskt låga räntorna, god tillväxt och lägre arbetslöshet. Samtidigt har det låga ränteläget inneburit en förhållandevis kraftig ökning av tillgångspriser, vilket i sin tur får effekter på hushållens skulder och inkomster.

  • Hur ser motiven till den förda penningpolitiken ut?
  • Hur har den expansiva penningpolitiken påverkat inkomstfördelningen och hur ska man se på penningpolitikens betydelse för inkomst- och förmögenhetsfördelningen i allmänhet?

Medverkande:

Henry Ohlsson, vice riksbankschef 

Ingela Nylund Watz, ledamot i Riksdagens finansutskott

Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Samtalsledare: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO

1 tim 32 min

Kopiera länk för delning