Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Rudolf Meidner-priset delas ut

2018 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Jakob Molinder för avhandlingen Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy: Essays on the Swedish Model in the Postwar Period.

Rehn-Meidner-modellen utgör en viktig utgångspunkt för LOs lönepolitik. Jakob Molinders forskning visar att flera tidigare föreställningar som legat till grund för LOs lönepolitik måste revideras. Efter en presentation av de viktigaste resultaten diskuterar företrädare för den svenska fackliga rörelsen om och i så fall på vilket sätt dessa skulle kunna påverka den svenska modellen och lönepolitiken.

I samband med att priset delas ut diskuteras avhandlingen vid ett lunchseminarium. 

Avhandlingen finns här

Medverkande:

Jakob Molinder, fil. dr. i ekonomisk historia, Lunds Universitet
Ella Niia, ordförande Forskningsrådet Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (syns på bilden)
Jonas Wallin, ordförande Svenska Elektrikerförbundet
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Sebastian de Toro, LO-ekonom

Samtalsledare: Lars Ekdahl, professor, Södertörns högskola

Om Rudolf Meidner-priset

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades år 1994 av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek när professor Rudolf Meidner, då ordförande för forskningsrådet, fyllde 80 år. Läs mer om priset här.

Seminariet arrangeras tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

1 tim 33 min

Kopiera länk för delning