Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Hur ojämlikt är Sverige?

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under de senaste tre decennierna. Andelen relativt fattiga i befolkningen har fördubblats sedan början av 1990-talet. Andelen av de totala inkomsterna som går till den 1 procent med högst inkomster är på samma nivå som på 1940-talet.

Varför har inkomstskillnaderna ökat?

Det finns flera orsaker till att inkomstskillnaderna har ökat i Sverige. En viktig förklaring är att kapitalinkomsterna ökat i storlek och blivit mer koncentrerade till den översta delen av inkomstfördelningen. Resultatet är att toppen dragit ifrån. En andra viktig förklaring är att de som har lägst inkomster har halkat efter – till stor del som ett resultat av en urholkning av arbetslöshets- och sjukförsäkringen.

Vad kan göras?

Förändring och reformer är nödvändiga på flera områden för att vi ska kunna vända den negativa trenden. Viktigt är till exempel att minska arbetslösheten och ohälsan. En annan viktig del är att stärka den ekonomiska omfördelningen. LOs Jämlikhetsutredning har tagit fram ”Program för omfördelning – sex punkter för att minska inkomstskillnaderna”. I programmet lämnas en rad förslag på reformer av skatte- och transfereringssystemen som skulle bidra till att minska inkomstskillnaderna. Läs Program för omfördelning här.

I filmen visas tre diagram:

  • Diagram över inkomstskillnaderna i olika OECD-länder. Avser Gini-koefficienten för justerad disponibel inkomst. Källa: OECD Income Distribution Database.
  • Diagram över Topp 1 % inkomstandel av de totala inkomsterna. Avser faktorinkomst. Källa: World Inequality Database samt SCB.
  • Diagram över genomsnittlig inkomst för vd:arna på 50 av de största företagen. Källa: LO-ekonomernas undersökning Makteliten.

LOs program för omfördelning (pdf)

 

5 min

Kopiera länk för delning