Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Syste(m)skifte? – Vägval för välfärd och jobb

Hur skulle det svenska samhället förändras om Moderaterna vinner valet i höst?

På 1980-talet talade Moderaterna öppet och tydligt om att de ville få till ett systemskifte bort från välfärdsstaten. I dag talar partiet mer om ”omprioriteringar”, ”välfärdens kärna” och ”lika för alla”. Men innebär dagens moderata förslag för välfärden, skatterna, trygghetsförsäkringarna och arbetsmarknaden ett ännu mer omfattande systemskifte?

Hur ser skiljelinjerna ut i de stora politiska frågorna som påverkar livet och vardagen för vanliga löntagare och andra? Kort och gott: vad handlar valet 2018 egentligen om?

Tankesmedjan Tiden går i den färska rapporten Syste(m)skifte eller sven(s)ka modellen? igenom hur Moderaterna har agerat tidigare i regeringsställning, och undersökt ett antal nu aktuella centrala moderata förslag inom välfärds-, arbetsmarknads- och skattepolitiken. Sammantaget ger det en bild av hur människors förutsättningar till jobb, utbildning, vård och ett mer jämlikt liv skulle påverkas om Moderaterna skulle få igenom sin politik.

Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden, presenterar den nya rapporten. Därefter följer ett panelsamtal med:

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Marja Lemne, statsvetare Södertörns Högskola
Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

Moderator: Monika Arvidsson, LO

 

60 min

Kopiera länk för delning