Facket direkt facketdirekt.nu

Utbildningsjobb för stärkt etablering

Publicerades den

Längd: 50 min

Område: Arbetsmarknad

Kopiera länk för delning

LO presenterar en ny modell för etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda.

Policydokument

Utbildningsjobb för stärkt etablering (pdf)

Medverkande:

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Therese Guovelin, vice ordförande LO

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

Presentationsbilder (pdf)