Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Utbildningsjobb för stärkt etablering

LO presenterar en ny modell för etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda.

Policydokument

Utbildningsjobb för stärkt etablering (pdf)

Medverkande:

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Therese Guovelin, vice ordförande LO

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

Presentationsbilder (pdf)

50 min

Kopiera länk för delning