Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Våra kompisar och grannar – påverkar de våra livschanser?

Spelar det någon roll var du bor och vilka klasskompisar du har för hur ditt liv kommer att se ut? Vilken inverkan har kompisar och grannar på våra livschanser?

Många av oss lever segregerade liv. Vi träffar ofta personer med samma ekonomiska förutsättningar eller liknande etnisk bakgrund. Boendesegregationen och tudelningen i skolan gör att vi skiktas i grupper som allt mer sällan möts. Vilka konsekvenser får det? Hur påverkas våra liv och jämlikheten i stort?

Seminariet utgår från två nya rapporter om kamrat- och grannskapseffekter som tagits fram av LOs jämlikhetsutredning.
Grannskapseffekter (pdf)
Kamrateffekternas betydelse (pdf)

Medverkande:

Julia Boguslaw, rapportförfattare, Fil Dr och LO-ekonom
Maria Brandén, rapportförfattare, Fil Dr, verksam vid Institutet för Analytisk Sociologi, Linköpings universitet, samt vid Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Anders Österberg, ordförande Unga Örnar och riksdagsledamot (S)
Anders Rubin, kommunalråd Skola och Vuxenutbildning, Malmö (S)
Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke (videohälsning)

Moderator: Isabelle Ljungberg, LO

 

 

1 tim 6 min

Kopiera länk för delning