Fråga facket Fråga facket

PM Facklig-politisk samverkan

Organisationsfrågor Promemoria med syftet att beskriva den facklig-politiska samverkan mellan LO/LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande.

Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två organisationerna har olika uppdrag och olika roller, men samma värderingar som grund för sin politik och sitt agerande. De grundläggande värderingarna om jämlikhet och solidaritet samt ömsesidig respekt och förtroende har varit och måste också fortsättningsvis vara grunden för den facklig-politiska samverkan.

I skriften beskrivs syftet med facklig-politisk samverkan och de utmaningar som samverkan står inför idag. Facklig-politisk samverkan är ett långsiktigt och viktigt verktyg för att påverka politiken. Men LO agerar också på andra sätt för att påverka politiken utifrån sin roll som företrädare för förbundens medlemmar. Det innebär kontakter och samtal med olika organisationer, myndigheter och partiföreträdare i olika frågor beroende på vilken fråga det gäller. Detta politiska påverkansarbete står inte i motsatsställning till den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. De är två olika verktyg för att nå målen med LOs verksamhet.

LOs styrelse beslutade i februari 2012 att den facklig-politiska samverkan med det socialdemokratiska partiet ska fortsätta och utvecklas i enlighet med förslagen i föreliggande skrift.