Facket direkt facketdirekt.nu

AFL/CIO och Europafacket om TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Att döma av den information vi fått så är TTIP-avtalet är på fel väg. Det sa ordföranden för LO i USA, AFL/CIO, och generalsekreteraren i Europafacket när de träffades i Washington i mars 2016.

I ett gemensamt uttalande sa de att:

”Vi har hela tiden gjort klar att avtalet inte får innehålla något privat rättssystem för utländska investerare, eller några övernationella hinder mot nationella politiska beslut i medborgarnas intresse. Vi har efterlyst omfattande, precisa och genomförbara skydd för anställdas rättigheter, offentlig verksamhet och miljön.”

Richard Trumka Europafacket, och Luca Visentini, AFL/CIO är kritiska även mot det nya reformerade förslaget till tvistlösning som Cecilia Malmström/EU föreslagit.

”Även EUs reformerade förslag är enormt problematiskt”, säger de i uttalandet. Deras gemensamma ståndpunkt är att det inte ska finnas någon ISDS-lösning alls i TTIP-avtalet.

”Investerare bör handla ansvarsfullt, respektera internationella riktlinjer såsom de som bestäms av OECD och FN.”

I ett tidigare gemensamt uttalande i juli 2014 markerade Europafacket och amerikanska LO, AFL/CIO, att de vill se ett TTIP-avtal som sätter gemensamt välstånd och hållbar social och ekonomisk utveckling främst.

Här är några av huvudpunkterna i deras 2014 antagna gemensamma fackliga principer för innehållet i avtalet TTIP:

  • Möjliggöra hållbar utveckling genom att hävda arbetstagarnas rättigheter och värna miljön.
  • Resurser för att lösa tvister och möjligheter tillhandelssanktioner för att hävda arbetstagarnas rättigheter och värna miljön.
  • Värna rätten att lagstifta i det allmännas intresse, inklusive försiktighetsprincipen för miljön.
  • Ta bort regler som underminerar nationell ekonomisk utveckling, nationell säkerhet, miljöskydd, arbetarskydd och social rättvisa.

Länkar till AFL/CIO och Europafacket - det gemensamma uttalandet i mars 2016

Europafackets och AFL/CIOs utgångspunkter för TTIP från 2014

Hela den gemensamma deklarationen från 2014 om TTIP