Facket direkt facketdirekt.nu

Karl-Petter Thorwaldsson om TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Varför är LO med och bjuder in till denna dialogkonferens där TTIP-förhandlarna ska träffas tillsammans med bland andra arbetsmarknadens parter, Europafacket och AFL/CIO?

Karl-Petter Thorwaldsson LOs ordförande- Ja, varför flyttar hela detta centrum för världshandeln till LO nästa vecka? Både anhängarna och de tydligaste motståndarna till TTIP kommer att vara där.

- En viktig orsak till att vi håller dialogkonferensen om TTIP nästa vecka är att vi tror att det behövs mycket mer öppen debatt om TTIP i Europa.

- Det började med en gemensam LO, TCO, Saco -konferens. Där gjorde vi analysen att vara positiva till, men ändå ställa krav på TTIP. Vi bestämde oss för att säga ”Ja, men…” till TTIP. Den hållningen har gett oss en väldig möjlighet att påverka innehållet i TTIP och har gett oss en massa kontakter som andra organisationer bara skulle drömma om i denna fråga.

- Det som gjort att vi i LO, TCO och Saco har valt den här linjen beror på att de fackliga medlemmarna i Norden är de mest frihandelsvänliga på hela jorden, eller åtminstone i vår del av världen.

Vad tror du ett partnerskap kommer att innebära för dina medlemmar? Är du inte rädd för ett race to the bottom där storföretagen styr, med låglönekonkurrens och sämre villkor för löntagarna?

- I vår analys som vi gjorde mellan LO, TCO och Saco i Sverige kom vi fram till att vi tror det blir precis tvärtom. Våra medlemmar är för frihandel, eftersom Sverige är extremt beroende av handel. Frihandeln har pågått i hundra år, och den har förbättrats gradvis.

- Här ser vi en möjlighet att vara med och reglera villkoren för frihandeln. Med TTIP blir arbetatagarnas rättigheter bättre tillgodosedda, om vi kan skapa justare villkor i regleringen av frihandeln mellan världens två största ekonomier.

- Export är som en del av vårt dna i Sverige. Vi gör produkter som går på export. All frihandel ger en möjlighet för våra medlemmar att få ett arbete och ger oss möjlighet att fortsätta bygga välfärden

LO, TCO och SACO, men också Nordiska fackliga samorganisationen, NFS, har ställt flera krav för att vara positiva till TTIP. Kraven handlar om den svenska modellen, fackliga rättigheter, politiska friheter och om tvistelösning mellan stater och företag. Hur går det? Kommer ni att få igenom några av era krav? Vad är viktigast?

- Ibland är jag ledsen att inte allt som händer blir offentligt på en gång. Till exempel att vårt lilla papper skulle resultera i att hela EU ändrade sig om ISDS, metoden för tvistelösning i TTIP.

- I det papper som LO, TCO och Saco skrev tillsammans för ett par år sedan gav vi våra utgångspunkter: ett ja till TTIP och ett nej till ISDS, den då föreslagna metoden för tvistelösning.

- Det pappret öppnade dörren för oss att komma på insidan av förhandlingarna. Efter det fick vi skriva i kapitlet i TTIP om hållbarhet. Det är där det står om arbetatagarnas rättigheter.

- Ett krav vi, LO, TCO och Saco, ställde var att vi ville ha en tvistelösning som måste ske i en skiljenämnd/domstol där domarna utsedda av det offentliga, inte av till exempel Handelskammaren. Orsaken till att vi sade nej till ISDS var att en sådan metod för tvistelösning skulle ha flyttat makten till företagen själva.

- Nu har Europa gått på vår linje och föreslagit en tvistelösning med demokratisk kontroll. Förslaget heter Investment Court System. Det är en ny internationell skiljenämnd/domstol med oberoende domare.

- Det är inte klart ännu exakt hur det ska utformas, men som vi inom LO, TCO och Saco bedömer det, och som de nordiska facken bedömer det, blir det en stor förbättring.

- I de redan avslutade förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, CETA, skrev man in EUs nya domstol för investerare. Att Kanada sade ja har ökat chanserna att EUs modell för tvistelösning kommer accepteras även av USA. Det betyder att vår linje från LO, TCO och Saco har hamnat i framkant. Det är superkul att vi haft sådan påverkan!

Är du mindre kritisk till TTIP än dina kollegor i Europafacket och AFL/CIO till TTIP? De tycker ju (mars 2016) att TTIP är på fel väg och att EUs reformerade förslag om tvistelösning är helt otillräckligt.

- Många tror att vi är okritiska till TTIP. Det är precis tvärtom. Vi har framfört vår kritik i de papper vi skickat in på direkt uppmaning av chefsförhandlarna för TTIP. Det ledde till att vi fick in våra skrivningar så att vi blev nöjda med EUs förslag till hållbarhetskapitl.

- När vi startade arbetet med TTIP för tre år sedan åkte jag till USA och träffade Richard Trumka, ordförande för AFL/CIO. Vi hade en lång diskussion hur vi skulle se på TTIP. (AFL/CIO motsvarar amerikanska LO och har 12 miljoner medlemmar.)

- Flera europeiska fackliga organisationer och även AFL/CIO är mycket mindre positiva till frihandel än vad vi är i de fackliga organisationerna i Norden. I EU är de som är mest emot TTIP fackförbund från väldigt stora länder som Tyskland och Frankrike, som inte är lika beroende av frihandel som till exempel Sverige.

- Jag hade önskat att alla såg det på samma sätt. Men när vi träffas mellan skål och vägg är de flesta tillfreds och nöjda med att EU förslag till hållbarhetkapitel i TTIP nu har blivit väldigt bra.

TTIP är ju mycket mer än ett frihandelsavtal. Till exempel handlar det om också om energifrågor och om offentlig upphandling. Varför satsa på ett så omfattande avtal?

- Vi, LO, TCO, Saco, är mycket mer positiva till frihandel. Men det är inte alla delar i TTIP som vi bedömer som lika viktiga. Den stora skillnaden för handeln med TTIP blir att EU och USA kommer att acceptera de olika ländernas säkerhetstester för sina produkter.

- Ta ett exempel. En Volvo som tillverkas inom EU går igenom en omfattande säkerhetskontroll med krocktest, utsläppskrav och en hel rad andra saker innan man godkänt en ny modell. Också i USA görs en rad tester och säkerhetskontroller, men det är helt andra saker man testar. Företagen, som till exempel Volvo, lägger idag ner väldigt mycket pengar på dessa dubbla tester. Det blir väldigt stora kostnader.

- I dag tar man med TTIP fram gemensamma standards, och man kommer även att acceptera varandras standarder. Det kommer att främja världshandeln.

- Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Och jag är övertygad om att Sverige kommer bli den största vinnaren av TTIP, eftersom så stor andel av våra inkomster kommer från vår export. Man får inte heller glömma att en stor majoritet av svenskarna tycker om frihandel och är positiva till globalisering.