Facket direkt facketdirekt.nu

LO, TCO och Saco vill skydda den svenska modellen

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Den svenska fackföreningsrörelsen har en gemensam syn på TTIP. Utgångspunkten är att frihandel är något positivt. Ett avtal mellan de två största globala aktörerna, EU och USA, kan bilda skola för hur sådana här avtal kan slutas i framtiden, till exempel när det gäller arbetstagarnas rättigheter.

I början av 2014 enades LO, TCO och Saco om fyra gemensamma fackliga minimikrav för att se positivt på ett kommande partnerskapsavtal mellan EU och USA.

Här är de fyra fackliga förutsättningarna för LO, TCO och Saco:

Försvara de anställdas rättigheter

Avtalet TTIP får inte ha några negativa effekter på de anställda. Frihandel och ökade investeringar medför innovationer och ökad effektivitet. Det får inte leda till hänsynslöst utnyttjande av människor genom till exempel låglönekonkurrens. De anställdas rättigheter såsom föreningsrätt, strejkrätt och kollektivavtal, får absolut inte betraktas som handelshinder. Arbetsmarknadens parter i EU ska ha ett avgörande inflytande på tillämpningen av avtalet på arbetsmarknaden.

Försvara det politiska handlingsutrymmet

Avtalet får inte inskränka det politiska handlingsutrymmet. Avtalet får inte begränsa hur olika länder organiserar sin välfärd, vad som ska drivas offentligt och vad som kan utföras privat.

Offentlig upphandling

Avtalet får inte begränsa den politiska handlingsfriheten när det gäller hur en offentlig verksamhet ska bedrivas. Avtalet får inte heller inkräkta på arbetsrätten som den är reglerad inom EU, tex vid offentlig upphandling.

Nej till tvistlösning utanför rättsstaten

Metoder för tvistlösning mellan investerare och nationalstater finns i många frihandelsavtal, så kallade ISDS. Dessa gör det möjligt för ett enskilt företag att stämma ett land. Syftet är att skydda företag från länder som är korrupta, som inte har fungerande rättsväsen och att skydda investerare mot expropriering. Detta är inte problemet i EU eller USA, som båda är fungerande rättsstater. Därför är LO, TCO och SACO emot att det ska finnas med ett ISDS i avtalet TTIP. Om det ändå kommer med en metod för tvistlösning i avtalet kräver LO, TCO och SACO att denna metod blir rättssäker och transparent. Avtalet får inte begränsa politiska beslut, parternas självständighet eller fackliga rättigheter.

Fackligt inspel till EU med avtalstexter

I mars 2015 överlämnade LO TCO och Saco till EUs chefsförhandlaren Ignacio Garcia Bercero några förslag till avtalstexter. Syftet med texterna är att det inte ska råda någon osäkerhet om avtalets respekt för grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter i arbetslivet, för ILOs konventioner och för den svenska arbetsmarknadsmodellen. EU har nu presenterat sitt förslag till så kallat hållbarhetskapitel där flera av dessa skrivningar återfinns.

EUs förslag hållbarhetskapitel i TTIP. Det handlar om arbetstagarnas rättigheter, om miljö mm.

Malmströms kommentar till hållbarhetskapitlet.