Facket direkt facketdirekt.nu

Fakta om avtalet TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

TTIP betyder Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det är ett omfattande frihandelsavtal om partnerskap mellan EU och USA. Än så länge finns det inget avtal, men det pågår förhandlingar sedan 2013.

Frihandel upplevs av de flesta som något positivt. Mer omdebatterat är vad avtalet kan få för konsekvenser för konsumenter, anställda och företag. Exempel på frågor som diskuteras är företagens rättigheter att stämma stater, samt frågan om vad som händer med miljöskyddet.

Mer än frihandel

TTIP presenteras ofta som ett frihandelsavtal. Det stämmer, men TTIP är betydligt mer. Förutom att avskaffa tullar och avgifter i handeln och ge tillträde till varandras marknader handlar avtalet bland annat om:

  • Gemensamma standards, t ex för fordon och läkemedel
  • Offentlig upphandling
  • Immateriella rättigheter (såsom upphovsrätt till konst och litteratur)
  • Energi- och råvarufrågor
  • Skydd för investeringar
  • Hållbar utveckling

Båda parter, både EU och USA, har sagt att nuvarande skyddsnivåer för till exempel miljö, säkerhet och hälsa ska upprätthållas.

Förhandlarna

De som förhandlar TTIP-avtalet är representanter för regeringen i USA och för EU-kommissionen. 

  • Ansvarig inom EU är kommissionären Cecilia Malmström, chef för generaldirektoratet för handel, DG Trade. Hon ansvarar för att rapportera om förhandlingarna till EUs medlemsstater, till kommissionen och till Europaparlamentet. Chefsförhandlare för EU är Garcia Bercero, DG Trade.
  • Ansvarig för förhandlingarna om TTIP i USA är USAs handelsminister Michael Froman. Han är chef för USTR, Office of the Unites States Trade Representative. Chefsförhandlare för USA är Daniel Mullaney, USTR.

Förhandlingsmandatet

I november 2011 tillsatte ett toppmöte mellan EU och USA en expertgrupp som skulle bana väg för ett partnerskapsavtal. I Sverige beslutade riksdagens EU-nämnd den 5 juni 2013 enhälligt att ge ett förhandlingsmandat till EU-kommissionen. Denna fick ett förhandlingsmandat från EUs ministerråd med samtliga EU-länders regeringschefer den 13 juni 2013. Förhandlingarna mellan EU och USA startade direkt därefter, i juli 2013.

Beslut

När förslaget till avtal är klart ska det i USA godkännas av kongressen. I Europa ska det godkännas av Europeiska Unionens råd, av Europaparlamentet och troligen också av medlemstaternas parlament.

Länkar: Fakta om TTIP

En video med en utfrågning i Riksdagen av Malmström och Mikael Damberg om TTIP i april 2015. Vid utfrågningen i Riksdagen deltog även Susanne-Lindberg-Elmgren, LO.

Regeringens information om TTIP

Kommerskollegium (National Board of Trade) om TTIP

Riksdagens EU-upplysning om TTIP

EU-nämndens (Riksdagens) förhandlingsmandat till EU-kommissionen

SKL- Sveriges kommuner och landsting - om sina prioriterade EU-frågor, se punkt E

EU-kommissionen har publicerat sina avtalstexter här

Rapport från Malmströms generaldirektorat GD Trade från den tolfte förhandlingsrundan om TTIP i mars 2016 – på svenska!

EUs förslag till hållbarhetskapitel i TTIP om arbetsrätt mm 

EUs ekonomiska och sociala kommitté har antagit denna resolution

Europeiska regionkommitténs yttrande om TTIP

Europaparlamentets information om TTIP på svenska

Europaparlamentets rekommendation i juli 2015 till förhandlarna – på svenska

USAs regering har information om TTIP