Facket direkt facketdirekt.nu

NFS om TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

På NFS styrelsemöte i Helsingfors den 26 november 2015 enades de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna om att anta en gemensam nordisk TTIP-position. NFS förklarar sig positiv till TTIP på villkor att avtalet ska uppfylla grundläggande förutsättningar avseende socialt skydd, främjande av arbetstagares grundläggande rättigheter i arbetslivet, staters autonomi och en skeptisk inställning till tvistlösningsmekanismen ISDS. 

Så här står det i NFS-uttalandet:”De nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna är positivt inställda till frihandel och det handelsavtal som förnärvarande förhandlas mellan EU och USA (TTIP). Det gagnar konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier och kan främja tillväxt, konkurrenskraft och nödvändig strukturomvandling.

 Denna utgångspunkt, för ett framtida avtal, är dock tydligt avhängigt villkoret att det ska uppfylla grundläggande förutsättningar avseende socialt skydd, främjande av arbetstagares grundläggande rättigheter i arbetslivet, staters autonomi och en skeptisk inställning till tvistlösningsmekanismen ISDS.

Detta är centrala fackliga utgångspunkter som ska värnas och utvecklas, inte kringskäras eller undergrävas. I ett transatlantiskt frihandelsavtal är dessa utgångspunkter särskilt viktiga.

 Förutom att TTIP gynnar ekonomisk utveckling anser de nordiska fackliga central- och huvudorganisationerna att ett väl genomfört TTIP-avtal kan sätta standarden för hur framtida handels- och investeringsavtal kan garantera och värna viktiga fackliga utgångspunkter.”

Kraven överlämnade till Europaparlamentet

Denna fackliga TTIP-position överlämnas till Bernd Lange, ordförande i utskottet för internationell handel, Europaparlamentet, vid Världshandelsorganisationens (WTO) ministerrådsmöte, 2015-12-16, i Nairobi.

På den här länken finns mer information om NFS inställning till TTIP.