Facket direkt facketdirekt.nu

Om TTIP-dialogen på LO

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Förhandlingar pågår på hög nivå mellan EU och USA om frihandelsavtalet TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det är ett avtal om partnerskap mellan EU och USA. TTIP är ett omfattande avtal och det finns mängder av intressenter, frågor och fakta. 

Syftet med konferensen på LO är att underlätta TTIP- förhandlingarna och ge rekommendationer till förhandlarna. Värdar för konferensen är LO, Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen. Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv och Ann Linde, EU- och handelsminister talar. 

Dialogen handlar om hur en transatlantisk marknad kan skapa fler jobb och trygghet i ett globalt perspektiv.

Deltagare

Michael Froman, USAs handelsminister, Cecilia Malmström, EU-kommissionär, chefsförhandlarna för TTIP, David Mullaney för USA och Garcia Bercero för EU. I dialogkonferensen deltar representanter för arbetsmarknadens parter från många EU-länder, bland andra fackliga representanter från Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike, samt representanter för Europafacket och AFL/CIO (amerikanska facket) med flera organisationer.

Programmet för dialogkonferensen utgörs av tre teman, tre parallella sessioner som vardera ska leda till två-tre rekommendationer till förhandlarna.

Tema 1:
En öppen marknad – jobb, tillväxt och konkurrenskraft (Market Access – Jobs, Growth and Competetiveness)

 • Handeln med varor och tjänster – jobbmotor eller jobbförstörare.
 • Bättre reglering för bättre lokalisering av resurser.
 • Reglering i samverkan – höjer eller sänker det ribban?

Tema 2:
Mot en hållbar värld (Towards a Sustainable World)

 • Rätt eller fel för de anställda?
 • För- och nackdelar för konsumenterna?
 • Handel, investeringar och hållbara lösningar för framtida generationer?

Tema 3: 
USA och EU i en värld av konkurrens (US and EU in a World of Competitive Forces)

 • Hur ska vi organisera handeln i framtiden?
 • På väg mot en inkluderande tillväxt och ett gemensamt välstånd?
 • Hur uppnå gemensamma värderingar för global stabilitet och säkerhet?

Två paneldebatter:

 • TTIP och arbetsmarknadens parter – vilka för- och nackdelar finns det för anställda och företag? (TTIP and Social Partners – What´s in it for Labour and Business?)
 • Verkliga och inbillade hot (om medias betydelse) (Real and Imagined Threats)

Anmälda deltagare (pdf)