Facket direkt facketdirekt.nu

Svenskt Näringsliv om TTIP

Ekonomi


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Svenskt Näringsliv är tillsammans med LO och regeringen värd för dialogkonferensen om TTIP. Så här skriver Svenskt Näringsliv om TTIP på sin hemsida:

”Idén om frihandel är viktig och har starkt stöd i Sverige. Frihandelsavtalet TTIP kan ge tillväxt och jobb. Handelshindren som ska tas bort handlar inte om att urholka vettiga krav på miljö, hälsa, säkerhet – utan om att ta bort osmarta krav och ersätta med smarta. Investeringsskyddet är ett nödvändigt komplement, och det är rimligt att det backas upp med möjligheten att gå till skiljedomstol om det behövs för att skipa rätt.”

Svenskt Näringsliv invänder mot kritiken mot TTIP på flera punkter.

Miljö, folkhälsa, konsumentskydd eller djurskydd

”Det viktigaste här är att man måste förstå att det man vill uppnå inte är lägre krav, utan smartare krav. På punkt efter punkt finns det en oro hos kritikerna som helt bygger på missuppfattningen att förhandlingarna skulle sikta på sänkta krav.”

Krav på privatiseringar, effekt på arbetsrätt med mera

”Frihandelsavtalet TTIP innebär inget krav på att vissa verksamheter måste privatiseras eller konkurrensutsättas. Påståenden om sådana krav hördes inom Europa när EU:s tjänstedirektiv skulle antas, och det var inte sant då heller.”

Kritik mot tvistlösningsmekanismen ISDS

”Den mest ihållande kritiken mot TTIP handlar om just investeringsskyddet. ”… ”Kritiken är kraftigt överdriven och investeringsskyddet är inte ytterst till för att underlätta för företagen att göra investeringar, det är till för tillväxten i värdlandet.”

Svenskt Näringsliv vill behålla ett ISDS i TTIP-avtalet. SN vill att ”Tvistlösningsförfarandet ska vara så snabbt och transparent som möjligt, och oberoende från statlig inblandning.”

”Vår grundläggande inställning är att företag eller privatpersoner inte genom ett tvistlösningsförfarande som ISDS ska ges makt att ändra eller inskränka rätten att lagstifta. ”

Om en lagstiftning direkt eller indirekt avhänder ett företag eller en privatperson dess äganderätt så ska snabb, relevant och icke-diskriminerande ersättning utgå.