Facket Direkt

Välfärdsutredningen

Välfärd LO-kongressen i maj 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en välfärdspolitisk utredning. Utredningen har i uppdrag att analysera de senaste årens politik- och systemförändringar inom det välfärdspolitiska området.

Publicerad
Uppdaterad

Genomförbara reformer

Utredningen ska presentera välfärdspolitiska handlingsprogram som inbegriper så väl långsiktiga systemlösningar som dagspolitiskt genomförbara reformer.

Den välfärdspolitiska utredningen kommer att vara verksam under 2012 och 2013.

LO-kongressen 2012 beslutade:

  • att LO ska verka för att en non-profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg,
  • att LO skulle verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) rivs upp.

LOs styrelse gav den välfärdspolitiska utredningen uppdrag att presentera förslag på hur en non-profit-princip ska kunna tillämpas samt hur lagen om valfrihetssystem ska avskaffas.

Styrgrupp

LOs välfärdspolitiska utredning leds av en styrgrupp där sex förbund ingår. Styrgruppen består av Tobias Baudin (LO), Stefan Sjöquist (IF Metall), Per Holmström (Kommunal), Lars-Anders Häggström (Handelsanställdas förbund), Bjarne Isacson (SEKO), Patrik Östberg (Byggnads) och Markus Pettersson (Transport). Tobias Baudin är ordförande i styrgruppen.