Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressbeslut välfärd

Välfärd LO-kongressens beslut 2016 angående välfärd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Välfärd

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att stoppa sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att betala sig före i sjukvårdssystemet.
 • Att vi ska kräva ordentliga satsningar på omsorgssektorn.
 • Att LO ska verka för att statsbidragen till kommunerna indexeras.
 • Att LO verkar för att statsbidragen till kommunerna ökar i syfte att möta de demografiskt motiverade behoven och skapa utrymme för en permanent ambitionshöjning.
 • Att LO ska verka för att tillgången till och kvaliteten i äldreomsorgen säkerställs så att anhöriga inte tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre släktingar.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att försäkringsvillkoren ändras så att den försäkrade ersätts även vid olycksfall på väg till och från arbetet där trafikförsäkringspliktigt fordon inte är inblandat.

Barnomsorg

 • Att LO ska verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid, kvälls- och nattetid.
 • Att LO ska arbeta för att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma arbetstider.
 • Att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna blir tvingade att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid åt familjer där föräldrarna måste arbeta vid sådana tider.
 • Att LO driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid politiskt och verkar för att kommunerna ska erbjuda ob-nattis och ob-fritids till de familjer som har behov.
 • Att ställa krav på bemanning med rätt utbildad personal samt att rekommendationen om barngruppsstorlek i förskolan återinförs.
 • Att verksamhetsformen pedagogisk omsorg ses över och möjligheten att bedriva pedagogisk omsorg i företagsform tas bort.
 • Att deltagandet i förskolan inte görs beroende av föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning.
 • Att vårdnadsbidraget avskaffas.
 • Att förskoleklass görs obligatoriskt.
 • Att LO ska verka för att skollagen föreskriver att barn till föräldralediga, arbetslösa och personer med försörjningsstöd erbjuds minst 30 timmars förskola per vecka.
 • Att LO ska verka för att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Tandvård

 • Att LO ska verka för att tandvård blir likställd med övrig sjukvård.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att tandvård ska räknas som sjukvård.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samma generella avgift ska tas vid ett besök hos tandläkaren som vid ett besök hos landstingets läkare.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att höja rätten till fri tandvård från 20 år till 25 år.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de grundläggande tandvårdskostnaderna omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård.