Pressmeddelanden

 • Marknadsdriven skola inte likvärdig

  Möjligheterna att göra vinst på svensk skola måste begränsas. Det beslutade LOs kongress idag. Under den kommande kongressperioden ska LO verka för att skolan ska drivas utifrån demokratiska beslut – inte av bolag med stora vinstintressen.    

 • Karl-Petter Thorwaldsson: Dags att vända utvecklingen i den svenska skolan!

  - Den viktigaste frågan för LO de kommande åren är ökad jämlikhet.  Det är ett arbete som måste börja redan i skolan. Skolan ska kompensera för skillnader som barn bär med sig hemifrån. Men så är det inte i Sverige längre, och det är LO-medlemmarnas barn som drabbar hårdast. Det är dags att vända utvecklingen i den svenska skolan!

 • Fler måste omfattas av arbetslöshetsförsäkringen

  LO-kongressen har idag beslutat att LO ska verka för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Under kommande kongressperiod ska LO prioritera att arbeta för att betydligt fler i LO-yrken omfattas av försäkringen, att det införs en enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetstiden, att taket för högsta ersättning höjs, samt att 75-dagarsregeln i a-kassan tas bort.  

 • Fackligt förtroendevalda ska ha rätt till a-kassa

  LO ska fortsätta arbetet med att verka för att fackliga förtroendeuppdrag ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning om man blir arbetslös. LO ska också verka för att fackliga förtroendeuppdrag får tillgodoräknas på ett liknande sätt när den sjukpenningsgrundade inkomsten i socialförsäkringen bestäms. Det beslutade kongressen idag. 

 • LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

  LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet. 

 • Sverige behöver en skatteöversyn

  LO ska verka för att det görs en bred översyn av det svenska skattesystemet som kan leda fram till en skattereform. Det beslutade kongressen idag. 

 • Ökat fokus på jämlikhet

  LO ska tillsätta en jämlikhetsutredning. Utredningen ska leda fram till en kongressrapport på temat jämlikhet till kongressen 2020. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • EU måste införa ett socialt protokoll.

  LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Tandvård ska kosta som sjukvård

  Högkostnadsskyddet som gäller för sjukvård ska också gälla för grundläggande tandvård och dagens åldersgräns för fri tandvård ska höjas till 25 år. De kraven antogs på fredagen av LOs kongress. 

 • Vårdköer ska vara lika för alla

  Det ska inte vara möjligt att köpa sig förbi vårdköer, menar LOs kongress. Under den kommande kongressperioden ska LO därför driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården. 

 • LO vill ha individualiserad föräldraförsäkring

  LO-kongressen beslutade idag att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till vardera föräldern. Kongressen gick därmed emot LO-styrelsens rekommendation att avvakta resultatet av den pågående Föräldraförsäkringsutredningen. 

 • LO vill ha samtyckeslag

  LO ska verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter. Det beslutade en enig LOs kongress idag. 

 • Företagshälsovård för alla

  En kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas. Det slår LO-kongressen fast i ett beslut. 

 • Fria arbetskläder åt alla

  LO ska driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden. Det beslutade LO-kongressen idag genom att bifalla en motion från Kommunal i Skåne. 

 • Gör heltid till norm på hela arbetsmarknaden

  LOs målsättning ska vara att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Lagstifta för att ta bort allmän visstid.

  Det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket förutsätter att allmän visstid tas bort ur Lagen om anställningsskydd. Det är dags att avskaffa daglöneriet - där människor anställs timme för timme. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Torbjörn Johansson omvald som LOs avtalssekreterare

  En enig LO-kongress valde idag om Torbjörn Johansson som avtalssekreterare för perioden 2016-2020.

 • LO valde två nya viceordföranden

  En enig LO-kongress valde idag Therese Guovelin till ny förste vice ordförande och Berit Müllerström till ny andre vice ordförande. 

 • Meddelarfrihet även i privata företag

  Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd. Det beslutade LO-kongressen och menar att det krävs ett starkare skydd än det förslag till lagändring som presenterats hittills. 

 • Skärpta krav på F-skattsedel

  Kraven på vem som beviljas F-skattsedel måste skärpas och definitionen av vem som är arbetstagare respektive uppdragstagare måste förtydligas. Det beslutade LO-kongressen idag. 

Sida 11 av 471...891011121314...47