Pressmeddelanden

 • Företagshälsovård för alla

  En kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas. Det slår LO-kongressen fast i ett beslut. 

 • Fria arbetskläder åt alla

  LO ska driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden. Det beslutade LO-kongressen idag genom att bifalla en motion från Kommunal i Skåne. 

 • Gör heltid till norm på hela arbetsmarknaden

  LOs målsättning ska vara att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Lagstifta för att ta bort allmän visstid.

  Det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket förutsätter att allmän visstid tas bort ur Lagen om anställningsskydd. Det är dags att avskaffa daglöneriet - där människor anställs timme för timme. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Torbjörn Johansson omvald som LOs avtalssekreterare

  En enig LO-kongress valde idag om Torbjörn Johansson som avtalssekreterare för perioden 2016-2020.

 • LO valde två nya viceordföranden

  En enig LO-kongress valde idag Therese Guovelin till ny förste vice ordförande och Berit Müllerström till ny andre vice ordförande. 

 • Meddelarfrihet även i privata företag

  Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd. Det beslutade LO-kongressen och menar att det krävs ett starkare skydd än det förslag till lagändring som presenterats hittills. 

 • Skärpta krav på F-skattsedel

  Kraven på vem som beviljas F-skattsedel måste skärpas och definitionen av vem som är arbetstagare respektive uppdragstagare måste förtydligas. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Stärkt skydd för förtroendevalda

  Skyddet för fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna behöver stärkas. Det enades LO-kongressen om idag. Däremot anser inte kongressen att det krävs en lagändring för att hindra arbetsgivare från att kringå anställningsskyddet och säga upp eller avskeda mot att de betalar skadestånd. 

 • Karl-Petter Thorwaldsson omvald som LO-ordförande

  En enig LO-kongress valde idag om Karl-Petter Thorwaldsson som LOs ordförande för perioden 2016–2020.

 • LO ska utreda sin ekonomi och organisation

  LO-kongressen beslutade idag, efter förslag från styrelsen, att tillsätta en övergripande utredning om LOs ekonomi och organisation.

 • Hemförsäkringen bör ersätta offer för våld i hemmet.

  LO ska verka för att förbundens hemförsäkringar gäller även när offer för våld är skrivna på samma adress som gärningspersonen. Det beslutade LO-kongressen fredag 17 juni. 

 • LO startar inte egen bank

  LO ska inte starta en LO- eller arbetarägd bankverksamhet. Det beslutade LO-kongressen fredag den 17 juni. 

 • LO vill se en ny maktutredning

  Det behövs en ny maktutredning, direkt under statsministern, som tar ett helhetsgrepp och belyser maktförskjutningar i samhället. Det beslutade LO-kongressen idag och gav den nya LO-ledningen i uppdrag att verka för att en sådan tillsätts. 

 • Jämlikhet är temat för LOs kongress

  Idag, fredag, inleder LO sin 28:e ordinarie kongress. Under fyra dagar ska de sammanlagt 400 ombuden från LOs fjorton förbund tillsammans staka ut riktningen för LOs arbete de kommande fyra åren.

 • Pressträffar under LOs-kongress

  Pressträffar: 

 • Valberedningens förslag till ny LO-ledning

  En enig valberedning föreslår följande personer till LOs ledning för de kommande fyra åren.

   

 • Dramatiskt ras för rasistsajter i sociala medier

  De rasistiska sajternas delningsmakt har minskat dramatiskt. Svenskarnas intresse av att sprida, kommentera och gillamarkera material från SD-anknutna, ofta rasistiska, sajter minskar kraftigt. Spridningen i sociala medier har minskat med nära 75 procent sedan november förra året. Detta visar en granskning av LO. 

 • Rent spel och schyssta villkor

  Välkomna att närvara när idrotts- och fackföreningsrörelsen undertecknar ett gemensamt avtal om rent spel och schyssta villkor vid idrottsevenemang. Signeringen följs direkt av en gemensam presskonferens. 

 • Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför?

  LO-ekonomerna bjuder in till ett samtal med Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet om hur de beräknar jämviktsarbetslösheten. LO har låtit utreda hur dessa myndigheter beräknar den eftersom det kan få betydelse för utformningen av finans- och penningpolitiken. Utredningen ligger till grund för diskussionen. 

Sida 11 av 461...891011121314...46