Pressmeddelanden

 • Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris år 2010 tilldelas Anna Jörgensdotter

  Priset är på 125 000 kronor och juryns motivering lyder: I sina tidiga böcker har Anna Jörgensdotter skildrat unga och utsatta kvinnors sökande efter identitet, inre styrka och en plats i världen. I romanen Bergets döttrar vidgar hon perspektiven när hon i skarpa personporträtt gestaltar en syskongrupps öden i Sandvikentrakten på 1930-, 40- och 50-talen. På ett rakt och samtidigt känsligt språk lyfts kvinnornas dolda historia i bruksor-ten fram, de osynliga men starka band som håller dem tillbaka men också den kraft som bär dem genom ti-dens stora förändringar. I sin mångsidighet leder hennes text tankarna till Ivar Lo-Johanssons berättelser om sin tids glömda kollektiv. 

 • Wanja Lundby-Wedin besöker Jönköping

  Tisdag den 2 februari besöker LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin Jönköping för att göra ett arbetsplatsbesök och för att delta i LO-distriktets valupptakt. I samband med besöket finns möjlighet för media att intervjua Wanja Lundby-Wedin. 

 • Varannan deltidsarbetande vill arbeta mer

  Varannan deltidsarbetande, 500 000 personer, vill arbeta mer. De flesta av dessa, 280 000 personer, arbetar deltid på grund av att de inte får mer arbetstid eller inte hittar något heltidarbete. Resterande 220 000 deltidsarbetande vill men kan inte arbeta mer på grund av att de inte orkar eller har nedsatt arbetsförmåga. 

 • Inbjudan till Pressträff Årets Ivar Lo-pristagare presenteras

  Ivar Lo-Johanssons stipendiefond har nu utsett Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pristagare. Vem det är tillkännages när författaren på tisdag presenteras vid en pressträff på LO. 

 • LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: – Glädjande besked om Laval vid utfrågningen av de nya kommissio-närerna

  I veckan har kandidaterna till Europeiska kommissionen frågats ut i Europaparlamentet. Av särskild betydelse för LO är frågan om vilken syn de nominerade har på Lavalproblematiken och huruvida de vill revidera utstationeringsdirektivet. 

 • LOs viceordförande Ulla Lindqvist om Rehabiliteringsrådet: - Bra att rehabiliteringsfrågorna uppmärksammas men rådet skulle behöva en bredare kompetens

  Regeringen har tillsatt ett Rehabiliteringsråd som ska bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. LO anser att syftet är lovvärt och välkomnar en nationell genomlysning av rehabiliteringsfrågorna, men tycker att rådet behöver ha ett bredare perspektiv. 

 • LOs vice ordförande Ulla Lindqvist: Regeringens agerande oerhört nonchalant

  Idag har regeringen fattat beslut om ersättningsnivåerna för det aktivitetsstöd som ska utgå till personer som utförsäkras från sjukförsäkringen vid årsskiftet. LO är mycket kritiska till hur regeringen hanterat frågan. 

 • LO-ekonomerna i ny rapport: Fler och varierande åtgärder krävs för att minska arbetslösheten bland unga.

  Unga utan arbete är inte en enhetlig grupp och behöver därför olika typer av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. I gruppen, som mäts mellan 15-24 år, återfinns såväl högstadieelever som söker ett extrajobb som personer med högskoleutbildning. Det skriver LO-ekonomerna i en ny rapport om arbetslöshetsproblemen bland unga. 

 • LOs vice ordförande Ulla Lindqvist: Oacceptabelt att inte ge utförsäkrade besked

  Idag ska riksdagen fatta beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan för att människor som utförsäkras ur sjukförsäkringen ska kunna få ersättning därifrån. Men vilken ersättning de utförsäkrade ska få från a-kassorna är fortfarande oklart. Regeringens agerande är fullständigt oacceptabelt säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist. 

 • Manifestation för arbete

  Den 10 december tänder LO-distrikten ljus på närmare 70 platser över hela landet för att manifestera för alla de som drabbats av den ekonomiska krisen. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin talar i Södertälje. 

 • LO välkomnar att oppositionen vill skjuta upp beslutet om Lavalpropositionen

  Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har idag förklarat att de avser att skjuta upp riksdagens beslut rörande regeringens proposition om Lex Laval genom att begära en så kallad vilandeförklaring. En sådan kan aktualiseras av en riksdagsminoritet när ett lagförslag begränsar grundläggande rättigheter som skyddas enligt grundlag. Genom en vilandeförklaring skjuts riksdagens beslut upp i ett år. 

 • LO skickar brev till riksdagsledamöterna: Sverige behöver en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker

  Att människor som faktiskt är sjuka blir av med sin försörjning och riskerar att hamna i arbetslöshet är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Det skriver LOs ordförande Wanja Lunby-Wedin i ett brev till samtliga riksdagsledamöter. 

 • LOs vice ordförande Ulla Lindqvist: Förändringarna inte nog

  Regeringen fortsätter att lappa och laga i sjukförsäkringen. Idag backar man när det gäller rehabiliteringskedjans regel om prövning av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden. Ytterligare ett undantag införs i den nya sjukförsäkringen. Men förändringen löser inte det grundläggande problemet menar LO. 

 • Dubbelt så många fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa

  En ny rapport från LO visar att andelen fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa fördubblades mellan 2002 och 2007. Rapporten visar också att inkomstskillnaderna i samhället ökade under samma period, och att en viktig förklaring är den ojämna fördelningen av kapitalinkomster. 

 • Wanja Lundby-Wedin besöker Sundsvall

  Måndag den 7 december och tisdag den 8 december besöker LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin Sundsvall för att göra arbetsplatsbesök och för att prata som sin nya bok ”På väg mot jämlikhet”. I samband med besöket finns möjlighet för media att göra intervjuer. 

 • LO efter Arbetsdomstolens Lavaldom: Regeringens lagförslag måste återkallas

  – Gårdagens dom i Arbetsdomstolen har förändrat förutsättningarna för regeringens proposition om en ny Lex Laval. I praktiken blir det fortsättningsvis frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor. Utländska företag som vill konkurrera med lönedumpning och sämre arbetsvillkor kan göra det. Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin som kräver att regeringens proposition om Lex Laval skrivs om. 

 • LO om Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet: – Ett orimligt beslut som väcker frågor om rättssäkerheten

  – Först beslutar Arbetsdomstolen (AD) att konflikten mellan Byggnads och Laval är lovlig och inte behöver avbrytas. Trots det beslutar samma domstol fem år senare att facket ska betala ett omfattande allmänt skadestånd. Dagens dom strider mot sunt förnuft. Det är obegripligt att facket ska betala skadestånd när vi har följt gällande svensk rätt och beslut i AD säger Byggnads ordförande Hans Tilly. 

 • LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i brev till miljöminister Andreas Carlgren: Fördela kostnaderna för klimatförbättringarna rättvist

  Vid Köpenhamnstoppmötet måste världens regeringar komma överens om att vidta kraftiga åtgärder för att förbättra klimatet. Det förutsätter i sin tur att de blir överens om att kostnaderna för klimatförbättrande åtgärder fördelas rättvist. Den uppmaningen kommer från den internationella fackliga samorganisationen (IFS). 

 • Kinesisk fackföreningspionjär besöker LO

  Fredagen den 4 december besöker Han Dongfang LO för att delta i ett samtal om fackföreningsrörelsens utveckling och framtid i Kina. 

 • Wanja Lundby-Wedin besöker Malmö

  Onsdagen den 25 november besöker LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin Malmö för att göra arbetsplatsbesök och prata om sin nya bok ”På väg mot jämlikhet”. 

Sida 43 av 481...40414243444546...48