Pressmeddelanden

 • Wanja Lundby-Wedin besöker Göteborg

  Tisdagen den 24 november besöker LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg för att prata om sin nya bok ”På väg mot jämlikhet”. 

 • Inbjudan: Wanja Lundby-Wedin presenterar bok

  Med anledning av att Wanja Lundby-Wedins bok "På väg mot jämlikhet" ges ut anordnas ett releaseparty i LO-huset. Socialdemokraternas kommunikationschef Katrin Pettersson leder ett samtal om boken. 

 • Välkommen till LOs seminarium inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn:

  Klimatkris och ekonomisk tillväxt 

 • LO-ekonomerna i Ekonomiska utsikter Fortsatt sysselsättningsfall kräver politik för att hindra utslagning

  Arbetslösheten fortsätter att öka under de två kommande åren och beräknas uppgå till hela 9,9 procent 2011 (enligt ILO-måttet). I nuvarande läge är Sveriges största ekonomiska problem bristen på jobb och inte brist på arbetskraft. Störst är problemen inom den exportinriktade industrin, då den internationella vändningen är trög. Svensk ekonomisk politik kan inte helt förhindra sysselsättningsraset under de kommande åren, men det finns enligt LO-ekonomerna anledning för politikerna att med större kraft mildra krisens effekter genom mer finanspolitiska stimulanser. 

 • Wanja Lundby-Wedin besöker Norrköping

  Torsdagen den 12 november besöker LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin Norrköping. Hon gör två arbetsplatsbesök och deltar i en arbetsmarknadspolitisk debatt på Marieborgs folkhögskola. 

 • Reband Raza får pris för årets fackliga hjältedåd

  Priset för ”Årets fackliga hjältedåd” går till Reband Raza, 27 år, aktiv i Handelsanställdas förbund och anställd på IKEA. Priset delades ut av LOs ordförande Wanja-Lundby Wedin på LOs Ungdomsforum 2009. 

 • Pressinbjudan LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin höstprognos över Sveriges ekonomi. Särskilt fokus riktas på den ekonomiska politiken och behovet av åtgärder för att förhindra att människor slås ut permanent från arbetsmarknaden. 

 • Pressinbjudan: Fackligt ungdomsforum 2009

  Den 9 -11 november genomför LO Ungdomsforum 2009. Mer än 200 unga medlemmar i LO-förbund genomgår en tre dagar lång utbildning om hur historieberättandet kan användas som grund för fackligt aktivism. 

 • LO-förbundens gemensamma krav i avtalsrörelsen 2010

  LOs styrelse har idag beslutat om de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2010. Samtliga 14 LO-förbund kommer genom samordnade förhandlingar gemensamt driva krav om reallöneökningar och förbättrade villkor. 

 • LOs seminarier under socialdemokraternas partikongress

  Under socialdemokraternas partikongress på Älvsjömässan i Stockholm anordnar LO ett antal seminarier om arbetsliv, utbildning och välfärd. Samtliga seminarier äger rum i LOs monter på Älvsjömässan. 

 • LOs representantskap beslutade om gemensamma avtalskrav

  LOs representantskap beslutade idag vilka krav som ska ingå i de samordnade förhandlingarna. I samband med detta antogs också följande uttalande. 

 • Arbetsgivarna överger förhandlingar om nytt bemanningsavtal

  Bemanningsföretagen inom Almega har idag meddelat LO att man överger förhandlingarna om kompletteringar till bemanningsavtalet. 

 • Pressinbjudan: Hur sjuk är sjukförsäkringen?

  Den 22 oktober bjuder LO in till ett samtal om de förändringar som genomförts i sjukförsäkringen. Hur fungerar det nya regelverket och vad behöver göras för att försäkringen ska fungera som avsett? 

 • Pressinbjudan LOs representantskap

  Vid mötet kommer LOs representantskap ta ställning till de gemensamma avtalskraven inför förhandlingarna 2010. Dessutom kommer drygt 20 motioner att behandlas liksom en rapport från utredningen ”Högre organisationsgrad”. 

 • Vad biter på den ekonomiska krisen?

  Tillsammans med Friedrich-Ebert stiftelsen anordnar LO en internationell konferens om möjliga åtgärder för att ta sig ur den ekonomiska krisen. 

 • LO kommenterar regeringens lagrådsremiss om Laval: Regeringen går längre än EG-domstolen

  Regeringens lagrådsremiss om åtgärder med anledning av Lavaldomen innebär i vissa avseenden förbättringar i förhållande till Lavalutredningens förslag. Regeringen föreslår att kollektivavtalens bestämmelser om nattarbete och paus också skall omfatta gästande arbetstagare. Regeringen har tagit intryck av remissinstansernas kritik i detta avseende. Men LO är djupt kritiskt till att regeringen inte täpper till det kryphål som föreslogs av Lavalutredningen. 

 • Pressinbjudan Vad biter på den ekonomiska krisen?

  Tillsammans med Friedrich-Ebert stiftelsen anordnar LO en internationell konferens om möjliga åtgärder för att ta sig ur den ekonomiska krisen. 

 • Så kan facket göra biståndet mera effektivt

  Fackföreningsrörelsen har en lång tradition av utvecklingssamarbete mellan fackföreningar i nord och syd. Vilken roll kan fackföreningarna spela för att göra biståndet mera effektivt? Och hur kan fackföreningarna bli bättre på att påverka de politiska processer som styr utformningen av biståndet? 

 • Så kan facket göra biståndet mera effektivt

  Fackföreningsrörelsen har en lång tradition av utvecklingssamarbete mellan fackföreningar i nord och syd. Vilken roll kan fackföreningarna spela för att göra biståndet mera effektivt? Och hur kan fackföreningarna bli bättre på att påverka de politiska processer som styr utformningen av biståndet? 

 • Regeringen underskattar behovet av stöd

  Under 2010 beräknas mer än 50 000 personer utförsäkras från sjukförsäkringen. Regeringen underskattar deras behov av stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, menar LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. 

Sida 44 av 481...4142434445464748