Fråga facket Fråga facket

2011 års Ivar-Lo pris går till Sven Lindqvist

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris år 2011 på 125 000 kronor tilldelas Sven Lindqvist med följande motivering:


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sven Lindqvist förenar i sitt författarskap konsekvent engagemang och sanningslidelse. Hans texter fungerar som ögonöppnare.

Han är en inspiratör inte bara för dem som lärde sig att gräva där de står utan också för dem som rör sig globalt och vill förstå det samhälle och den värld vi lever i.

Som samhällskritiker har Sven Lindqvist mycket gemensamt med Ivar Lo-Johansson. Medan den sistnämnde varnade för idrotten avslöjar Lindqvist reklamen i sin stridsskrift Reklamen är livsfarlig.

Ivar Lo-Johansson frilade den djupa orättvisan i det svenska statarsystemet. Även Lindqvist fokuserar på orättvisa och maktstruktur.

Genom sitt breda författarskap som omfattar närmare 30 titlar och spänner över ett brett fält: essäistik och aforismer, reselitteratur och rapporter, samhällsdebatt och forskning, självbiografiska verk utforskar han världen omkring oss.

I ”Utrota varenda jävel” och ”Avsikt att förinta” sätter Sven Lindqvist, 2011 års Ivar Lo-pristagare, fingret på vår samtids ömmaste punkter: imperialism och rasism.


Prisutdelning sker på Ivar Lo-dagen, den 23 februari 2011 kl. 18.00 på Polstjärnan, Sveavägen 77 i Stockholm. Då delas även Ivar Los personliga pris ut. Författarsamtal och annat står på programmet.

Sven Lindqvist, född 1932 i Stockholm, har sedan debuten i mitten av 50-talet varit en central gestalt inom den svenska litteraturen. Han har publicerat omkring 30 böcker i olika genrer, mestadels dokumentärt: essäer, dokumentär prosa, reseberättelser och reportage. Reportagehandboken Gräv där du står (1978) blev snabbt oumbärlig för arbetarrörelsen. Hans senare böcker behandlar europeisk imperialism, kolonialism, rasism och krig.

Ett genomgående tema i författarskapet är att kartlägga och klarlägga maktförhållanden och orättvisor i ett historiskt perspektiv. Sven Lindqvist medarbetar på Dagens Nyheters kultursidor sedan tidigt 50-tal. Han är filosofie doktor i litteratur och har professors namn.

Pristagare sedan 1986: Ivar Lo-Johansson, Maja Ekelöf, Ove Allansson, Kurt Salomonson, Fyrskift (Gunder Andersson, Kjell Johansson, Reidar Jönsson, Hans Lagerberg), Karl-Rune Nordkvist, Sara Lidman, Bengt Pohjanen, Roy Jacobsen, Håkan Boström, Sölve Rydell (romanpristävling), Elsie Johansson, Per Anders Fogelström, Peter Mosskin, Kerstin Ekman, Åke Smedberg, Lars-Åke Augustsson, Per Gunnar Evander, Hans Lagerberg, Tony Samuelsson, Aino Trosell, Kjell Johansson, Göran Greider, Fredrik Ekelund, Anna Jörgensdotter.

Mer information genom stipendiefondens ordförande Leif Håkansson, 076 - 171 83 27.
Webbplats: http://ivarlopriset.se Facebook: via http://ivarlopriset.se/fb Pristagarens egen webbplats: http://svenlindqvist.net