Fråga facket Fråga facket

7 april 2011 LO-ekonomerna i sin konjunkturprognos Kraftig tillväxt men liten minskning av arbetslösheten


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den svenska tillväxten dämpas när rekyleffekten efter krisen ebbar ut och penningpolitiken stramas åt. BNP växer med 4,3 procent 2011 och med 3 procent 2012. Sysselsättningen förväntas öka med cirka 200 000 personer åren 2010– 2012. Tillsammans med ett relativt starkt arbetsutbud innebär det att arbetslösheten bara väntas sjunka till 7 procent i slutet av 2012. Det skriver LO-ekonomerna i sin konjunkturprognos Ekonomiska Utsikter.

– Vi ser inga tecken på överhettning på arbetsmarknaden. Måttliga löneökningar och hygglig produktivitetstillväxt pekar på en inflation under Riksbankens mål 2012, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.
Det är stor skillnad på sysselsättningsutvecklingen i olika sektorer.

Sysselsättningen växer kraftigt inom tjänstesektorerna och byggsektorn. Inom industrin och offentlig sektor står sysselsättningen still. Lönebildningen har blivit den centrala spelplatsen för den ekonomiska politiken, både i Europa och i Sverige. Regeringens ekonomiska politik syftar till ökad sysselsättning genom lägre lönekrav från framför allt LO-grupperna, vilket skulle leda till större löneskillnader.

– Sverige bör inte gå den vägen. Genom satsningar på kompetenshöjande insatser inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det reguljära utbildningssystemet kan de som står långt från arbetsmarknaden istället få förutsättningar att ta utvecklande och välbetalda jobb, säger Ola Pettersson.

LO-ekonomerna vill att regeringen drar nytta av de starka offentliga finanserna. Dessa ger utrymme för reformer som både ökar efterfrågan på arbetskraft och gör den mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det förhindrar också en utveckling mot lägre löner och sämre arbetsvillkor, menar LO-ekonomerna.

För mer information kontakta LOs pressinformation