Fråga facket Fråga facket

7 av 10 svenskar vill se minskade klyftor

Nästan tre fjärdedelar av Sveriges befolkning tycker att de ekonomiska klyftorna mellan människor är mycket eller ganska stora och nästan lika många vill se en politik för minskade klyftor framöver. Detta visar en opinionsundersökning från Novus som LO beställt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är riktigt allvarligt att det nu haglar politiska förslag från de borgerliga partierna om sänkta ingångslöner och låglönejobb. En politik som skulle leda till ännu större klyftor. Det politikerna istället borde ägna sig åt är att hitta lösningar som minskar klyftorna. Ökade klyftor bygger inte Sverige, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande.

Undersökningen visar att 66 procent av Sveriges befolkning upplever att de ekonomiska klyftorna mellan människor har ökat i Sverige under de senaste fem åren. 72 procent av Sveriges befolkning bedömer att de ekonomiska klyftorna mellan människor idag är mycket eller ganska stora. Endast 6 procent anser att de ekonomiska klyftorna är mycket eller ganska små.

Vad det gäller framtiden tror 63 procent av Sveriges befolkning att de ekonomiska klyftorna mellan människor kommer öka i Sverige under de närmaste fem åren. Samtidigt tycker 69 procent av Sveriges befolkning att politikerna ska försöka minska de ekonomiska klyftorna i Sverige de kommande åren.

Fakta:
Urval: slumpmässigt urval i Novus Sverigepanel
Antal genomförda intervjuer 1000
Webbintervjuer
Period: 29 juni - 4 juli
Representativt för Sveriges befolkning 18 - 74 år