Fråga facket Fråga facket

Adjö till 90-talet: LO-plan för ny ekonomisk politik

Sverige behöver en ny ekonomisk politik. Detta för att uppnå full sysselsättning och rättvisa löner. Varken den ekonomiska politik som har styrt innan eller efter 90-talskrisen räcker till. I LOs nya utredning Vägen till full sysselsättning och högre löner presenteras därför en ny inriktning av den ekonomiska politiken.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Efter mer än 20 år sedan 1990-talskrisen har vi fortfarande inte lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till de nivåer vi hade tidigare. Detta har bidragit till en ökad ojämlikhet, med ökande skillnader mellan klass och kön. Samtidigt kan vi inte gå tillbaka till den politik som rådde innan krisen.

– Svensk ekonomi behöver en kickstart. Det är oansvarigt med så stora investeringsunderskott samtidigt som vi har över 400 000 arbetslösa och lediga resurser som inte används till produktion, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO vill se en ny inriktning för den ekonomiska politiken som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. I utredningen definierar LO full sysselsättning som att alla som vill och kan arbeta ska ha ett arbete som det går försörja sig på, vilket skulle kunna innebära en arbetslöshet på mellan två och fyra procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent.

– Det är dags att säga adjö till 90-talet. Sverige måste göra upp med föreställningar som präglat det politisk-ekonomiska tänkandet sedan 1990-talskrisen. Det är enda sättet att nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år 2020 och på sikt kunna uppnå full sysselsättning, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

För att nå dit presenterar LO en lång rad förslag inom välfärdsområdet, arbetsmarknads-, utbildnings- närings- och bostadspolitiken inom ramen för en kraftfull finanspolitisk stimulans på mellan 1,5 och 3 procent av BNP. Utredningen presenterar också en rad förslag för att utveckla lönepolitiken och åstadkomma jämlika löner.

FAKTA

LOs utredningsarbete inom projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har pågått under tre år och innefattar bland annat 24 underlagsrapporter, såväl från LOs egna ekonomer och utredare som från externa forskare. Utredningens slutsatser ska slutligen fastställas av LOs kongress 2016.

Läs hela rapporten här