Fråga facket Fråga facket

Alla tjänar på kollektivavtal

Under vecka 11 genomför LO aktiviteter på mer än 30 platser i Sverige för att uppmärksamma kollektivavtalets värde.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Med start måndagen den 15 mars ägnar LO-distrikten en hel vecka åt att uppmärksamma kollektivavtalets värde. På mer än 30 platser i Sverige genomför LO manifestationer och seminarier för att öka kunskapen om betydelsen av starka kollektivavtal.

I Stockholm genomförs en manifestation på Sergels torg, i Växjö anordnar LO-distriktet en välfärdskonferens och i Västerbotten delar man ut flygblad utanför arbetsplatser. För en fullständig lista över aktiviteter se LOs hemsida.

– Vår svenska modell bygger på att det finns starka parter på arbetsmarknaden som sluter rikstäckande kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en modell som varit framgångsrik, men som vi nu ser hotas. Den borgerliga regeringen talar gärna väl om den svenska modellen men agerar i praktiken för att slå sönder den, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Det gäller inte minst regeringens agerande i det så kallade Laval-målet. Om regeringens lagförslag Lex Laval går igenom så öppnas dörren för låglönekonkurrens och en situation där löner och villkor successivt pressas nedåt för alla på svensk arbetsmarknad, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.