Fråga facket Fråga facket

AMF utsett till ickevalsbolag i Avtalspension SAF-LO

Kollektivavtal Svenskt Näringsliv och LO har enats om att utse AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) att tillsvidare vara försäkringsgivare för det fall den anställde avstår från att välja försäkringsgivare. AMF blir därmed icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO till dess att uppdraget sägs upp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Förbättrad information

Parterna är vidare överens om att öka informationen kring Avtalspension SAF-LO till de som inte väljer försäkringsgivare. Detta kommer att ske dels genom särskild information om möjligheten att välja annat försäkringsbolag tillsammans med det årliga pensionsbeskedet och dels genom en riktad information på hösten varje år. Denna information ges till de som tjänar in premier och är 35 år eller äldre men har mer än 3 år kvar till pensionsåldern enligt Avtalspension SAF-LO.

För ytterligare information:

LOs pressjour: 08-796 26 90
Svenskt Näringslivs pressjour: 08-553 430 01