Fråga facket Fråga facket

Anna Hedman blev årets skyddsombud

Till årets skyddsombud valdes Anna Hedman av de drygt 500 skyddsombud som samlats på arbetsmiljömässan på Elmia i Jönköping


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anna Hedman kommer från Kommunalarbetareförbundet och har i många år arbetat med arbetsmijlöfrågor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Hon har fått arbetsplatsombuden att begära akuta arbetsmiljöronder vid exempelvis överbeläggningar, vilket varit det största arbetsmiljöproblemet de senaste 10 åren.

Efter diskussion med arbetsgivaren har nu en vårdavdelning upprättats som beredskap i syfte att användas när överbeläggningarna hotar arbetsmiljön. Anna Hedman har varit delaktig i olika projekt och har bland annat tillsammans med arbetsgivaren tagit initiativ till att se över situationen för personer mellan 55-65 år.