Fråga facket Fråga facket

Anställda med lönebidrag har rätt till schyssta villkor

Kravet på kollektivavtalsliknande villkor och avtalsförsäkringar vid lönebidragsanställningar måste vara kvar. Slopas kravet ökar riskerna för en redan utsatt grupp på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enligt uppgift till TT försöker Arbetsförmedlingen nu övertyga regeringen om att reglerna för lönebidrag bör ses över när det gäller kravet på kollektivavtal. En orsak sägs vara att många funktionshindrade inte får jobb, eftersom en del företag väljer att inte ha kollektivavtal. Lönebidraget används för att subventionera jobb för personer med funktionshinder.

– Alla anställda ska ha samma villkor, vare sig de arbetar med lönebidrag eller inte. Utan kollektivavtal finns ingen lägstalön och arbetsgivare kan ensidigt bestämma villkoren, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Kollektivavtalet är en garant för schyssta löner och villkor. Det har alla rätt till, även personer med funktionsnedsättning. Om vi tar bort detta för lönebidragsjobben så skapar vi ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Om det är så att Arbetsförmedlingen har svårt att hitta arbetsplatser med kollektivavtal för lönebidragsplaceringar så medverkar LOs förbund gärna till att teckna avtal. Det kan inte vara rätt väg att gå att försämra skyddet för lönebidragsanställda, säger Wanja Lundby-Wedin.

Möjligheten till lönebidrag och andra former av subventioner, inklusive skyddat arbete, är direkt avgörande för att skapa fler arbetstillfällen för personer som behöver särskilt stöd för att kvarstå alternativt återgå till arbete.

LO menar att regeringen borde höja taket för vilka lönelägen som subventioneras vid särskilt anställningsstöd och lönebidrag, vilket kan underlätta för fler lönebidragsanställningar.