Fråga facket Fråga facket

Användarnas IT-pris 2010 tilldelas Trafikverket

Trafikverkets nya system för beslutstöd inom trafikledningen i Stockholmregionen (CTS ) får i år Användarnas IT-pris. Det särskilda hederspriset tilldelades IT-systemet Einstein från Nordea Support i Göteborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Juryns motiveringar är:

Vinnare av 2010 års Användarnas IT-pris Trafik Stockholm Centralt Tekniskt System, CTS, innehåller beslutsstöd som underlättar för trafikledaren att fatta rätt beslut i stressiga situationer i styrningen av trafiken i Stockholmsregionen. Systemets flexibla uppbyggnad ger användaren möjlighet att hantera information från många olika källor på ett sätt som är både stimulerande och lärande.

Hederspristagare i 2010 års Användarnas IT-pris Nordea Teknisk Support, Göteborg Einstein kan verka som en inspirationskälla för andra call centers då det lyfter fram nya möjligheter för de anställda i branschen. Med kunden i fokus och ett Wikipedia-inspirerat hjälpmedel kan användaren snabbt hitta korrekta svar. Stödet bjuder in till interaktivitet, ständig förbättring och ökat eget lärande.

Priset arrangeras av UsersAward, i samverkan med VINNOVA och KTH. Juryn består av Anders Flod-ström, f.d. universitetskansler och rektor på KTH, Ylva Hambaeus-Björling, vd, Apotekens service AB, Cecilia Sjöberg, avdelningschef, VINNOVA, Jan Rudling, TCO, Per-Erik Boivie, konsult och skapare av TCO:s bildskärmsmärkning samt Christer Marking, IT-strateg och f.d. chef för IT-kommissionenFör mer information kontakta: CTS, Trafik Stockholm, David Kernell, 08-695 51 55 david.kernell@strafikstockholm.com Einstein, Nordea Support, Bengt Järnliden, 031-771 69 01, bengt.jarnliden@nordea.se UsersAward, Sara Daniels, 070-662 17 93, sara.daniels@usersaward.se