Fråga facket Fråga facket

Arbetarrörelsen satsar på barns läsande

Välfärd För att barn ska läsa krävs att vuxna läser. ABF och LO har lång erfarenhet av läsfrämjande arbete genom ex Läs för mig pappa, vägbibliotek, tvättstugebibliotek, arbetsplatsbibliotek. Nu kommer ABF, LO och Socialdemokraterna kraftsamla för att stärka och bredda arbetet med att öka barns läsande. Arbetet samlas under ”Läs för mig”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Att kunna läsa och ta del av kunskap via text är en förutsättning för att lyckas i skolan. En god läsförmåga är grunden för all inlärning och påverkar resultatet i andra ämnen som matematik, naturkunskap och språk. Om vi ska kunna vända utvecklingen i skolan måste läsningen prioriteras. Det är därför djupt oroade att barns läsförmåga försämras. De internationella studierna PISA visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats kraftigt.

 

En av fyra pojkar saknar den grundläggande läsfärdighet som är en förutsättning för att läsning ska upplevas som lustfyllt. Endast hälften av pojkarna läser på sin fritid för nöjes skull. De berövas därmed på den skönlitterära upplevelse som öppnar dörrarna till så många nya världar och erfarenheter.

 

Den som inte har förmåga till kunskapsinhämtning via text riskerar att känna sig maktlös i samhället. Det blir svårare att ta del i det demokratiska samtalet och utöva sitt demokratiska inflytande. Att stärka barn och ungas läsförmåga är därför i grunden en fråga om demokrati.

 

Samhället måste ta ett större ansvar för att stärka barns läsande. Socialdemokraterna har bland annat föreslagit mindre klasser de första åren i skolan för att ge alla elever mer tid med sina lärare, och fler speciallärare och specialpedagoger som kan ge stöd till de barn som behöver det mest.

 

Läsningen på förskolan måste prioriteras och det ska införas ett läsmål för årskurs 1. Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande och med tidiga insatser i förskolan och de första åren i skolan kan det bli verklighet.

 

Inte minst, alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek där man kan hitta just de böckerna som väcker varje barns intresse och läslust.

 

- Men vi vill inte bara arbeta politiskt för att stärka barns läsförmåga, vi vill också samla våra egna organisationer för att göra en konkret insats. Därför lanserar vi i dag en lässatsning för barn som kommer att drivas gemensamt av arbetarrörelsens organisationer, säger Stefan Löfven partiledare Socialdemokraterna.

 

- Att vuxna inte läser påverkar inte bara dem själva, det inverkar också på deras barns läsförmåga. Därför är läsfrämjande verksamhet som riktar sig till både barn och deras föräldrar oerhört viktiga, säger Karl-Petter Thorwaldsson ordförande LO.

 

- Vi vet att läsning och läsförmåga är starkt klassrelaterat. Det krävs riktade insatser, såväl i skolvärlden som i vuxenlivet, för att inspirera läsande bland dem som inte har läsvanan med sig hemifrån. Därför väljer vi att som folkrörelse nu ta ett större ansvar. Fokus för den här satsningen är att ge föräldrar och andra vuxna utanför skolan rätt verktyg för att väcka barns läslust. Det är en viktig inriktning, vi måste alla göra vad vi kan och hjälpas åt för att ge alla barn en riktigt bra start i livet, säger Helén Pettersson, ordförande ABF.

 


Fakta Läs för mig

 

  • Läs för mig är en utveckling av de projekt som bedrivs idag. Målet är att ge ännu fler barn och unga tillgång till språket och därigenom stärka deras ställning i samhället.
  • Projektet Läs för mig har barns språkutveckling i fokus men vuxna som målgrupp för insatsen. Målet är att deltagarna genom ett rikt språk ska kunna uttrycka känslor, erfarenheter och tankar. Kort sagt ges verktyg för att kunna delta i det demokratiska samhällsbyggandet. För att barn ska läsa krävs att vuxna läser.
  • Arbetet kommer konkret att handla om att mobilisera kraften från folkrörelserna. Målgrupperna är förutom medlemmarna i de egna organisationerna också samverkansorganisationer i bostadsområden där vi ofta möter oorganiserade människor.
  • ABF och LO kommer att ta fram studiematerial om vuxnas betydelse för barns språkutveckling, med tips och metoder hur man som vuxen kan väcka barns lust till läsning. Materialet vänder sig till alla vuxna i barns närhet, det kan vara föräldrar, bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, grannar eller förskolepersonal.
  • Projektet kommer att finansieras gemensamt av LO och ABF och stödjas av Socialdemokraterna.

 

 

Presskontakt

Anne Ekberg, pressekreterare Stefan Löfven, 072-214 36 14

Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare Karl-Petter Thorwaldsson, 070-224 05 30

Mattias Vepsä, pressekreterare Helén Pettersson, 073-545 15 08.