Fråga facket Fråga facket

Arbetsförmedlingen och LO i fördjupat samarbete

Arbetsförmedlingen och LO har träffat en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete för praktik. Tillsammans ska man arbeta för att främja väl fungerande praktikinsatser för personer som står utanför arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetskamrater
Praktikplatser ska utformas utifrån den arbetssökandes kompetensbehov. Foto: Lars Forsstedt

Trots det goda läget på arbetsmarknaden finns det grupper av arbetssökande som har svårt att få jobb och som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under lång tid. Behovet av insatser för att stärka dessa personers kompetens och arbetsmarknadsanknytning är därför fortsatt stort. En viktig insats i detta är arbetspraktik.

– Arbetsplatspraktik är en effektiv åtgärd för att få långtidsarbetslösa närmare en anställning och för arbetsgivare att hitta värdefull kompetens. Genom att fördjupa samarbetet med LO kan vi bidra till att förbättra processen att tillsätta praktikplatser, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Praktikplatser utifrån kompetensbehov

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande, välkomnar samarbetet med Arbetsförmedlingen.

– LO har länge påpekat behovet av att säkerställa att en praktikplats utformas utifrån den arbetssökandes kompetensbehov och inte ersätter en reguljär anställning. Det känns positivt att vi enats med Arbetsförmedlingen om hur detta ska göras, säger Therese Guovelin.

Så ska samarbetet fungera

Ett antal områden att arbeta vidare med har identifierats i samband med avsiktsförklaringen. Bland annat ska man:

  • Tydliggöra informationen till arbetsgivare och individ för att klargöra hur praktik är tänkt att bidra till individens utveckling, samt vad som skiljer praktik från avlönat arbete.
  • Skapa enhetlighet och tydlighet i de krav som ställs inför en anvisning av praktik.
  • Utveckla matchningen i praktikinsatser för att i större utsträckning utgå från individens utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet men även önskad utveckling.