Fråga facket Fråga facket

Arbetsgivare som exploaterar migrantarbetare ska åtalas

LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsgivare som anställt arbetskraft från tredje land ska vara skyldig att ge den anställde ett nytt anställningserbjudande under pågående anställning. Migrationsverket bör dessutom ges ett tydligt uppdrag att granska och kontrollera de företag som godkänts för att anställa migrantarbetare. 

LO är positiva till arbetskraftsinvandring men menar att dagens system bör göras om från grunden. Sedan avregleringen 2008 har beviljade arbetstillstånd ökat bland LO-yrken, särskilt bland yrken som inte kräver särskild utbildning eller yrkeserfarenhet. De nya reglerna har inte heller lett till någon ökning bland bristyrken, vilket var dess syfte. Dessutom har reformen lett till fusk, missbruk och utnyttjande.