Fråga facket Fråga facket

Arbetsgivarna överger förhandlingar om nytt bemanningsavtal

Bemanningsföretagen inom Almega har idag meddelat LO att man överger förhandlingarna om kompletteringar till bemanningsavtalet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Villkoren för anställda i bemanningsföretag regleras sedan tidigare i avtal. Det har dock funnits luckor i avtalet som har kunnat utnyttjas för att ge anställda inom bemanningsföretagen sämre villkor än för dem som är tillsvidareanställda i motsvarande yrke.

Från fack och arbetsgivare har det funnits olika uppfattningar om metoden för att fastställa rätt lön för inhyrd personal. Delar av problemet löstes genom Arbetsdomstolens dom i juni i det så kallade Rimecmålet. Denna dom berör dock enbart arbetsplatser där det inte finns någon fast personal att jämföra löneläget med.

LOs förslag på hur det kvarstående problemet skulle lösas, det vill säga hur man fastställer lön för anställda inom bemanningsföretagen och samtidigt ger en bättre förutsägbarhet för bemanningsföretagens kostnader, säger Bemanningsföretagen idag nej till.

– Bemanningsföretagen uppger att det är missnöje med förhandlingsprocessen som ligger bakom deras beslut. Det förslag som Bemanningsföretagen idag säger nej till är identiskt med det förslag de tidigare sagt ja till, undantaget de delar som Rimecdomen behandlar. Det är förvånande att arbetsgivarna frustration över förhandlingsprocessen leder till att man säger nej till en lösning som ligger i båda parters intresse, säger Håkan Löfgren, ansvarig för bemanningsavtalet på LO.

För mer information kontakta LOs pressinformation.