Fråga facket Fråga facket

Åtal mot skyddsombud hotar säkerheten på arbetsplatserna

Idag inleds rättegången mot ett skyddsombud i Umeå. Det var vid en grävning för en avloppsledning i augusti 2005 som schaktmassor rasade ned och en byggnadsarbetare begravdes upp till midjan. Arbetsgivaren Peab åtalas för arbetsmiljöbrott, men även den anställde som var skyddsombud och fick rasmassor över sig åtalas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det finns ingen som helst anledning att åklaga ett skyddsombud. Arbetsmiljöansvaret vilar fast och fullt på arbetsgivaren, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

Det som nu sker betyder att ett skyddsombud som drabbas av arbetsolycksfall kan åtalas för att han eller hon har brustit i aktsamhet på samma grunder som en arbetsgivare, som har det formella ansvaret.

Åtalet i Umeå är dock inte den enda attacken på skyddsombuden. I mitten av april fick arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ett brev där Svenskt Näringsliv föreslår en reformering av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen där skyddsombuden föreslås få större ansvar men mindre inflytande medan arbetsgivarens åtaganden ska mildras.

– Frågan är om det finns några arbetstagare som vill ta på sig uppdrag som skyddsombud under dessa omständigheter. En arbetsplats skyddsombud får ofta ta hårda strider med arbetsgivare och ibland även sina arbetskamrater. De gör detta för att inte människor ska skadas eller i värsta fall omkomma på sin arbetsplats, säger Ulla Lindqvist.

– Det har länge varit känt att polis och åklagare har bristande kunskap i att utreda och driva arbetsmiljöbrott. Det som nu hänt i Umeå har inte precis gjort det lättare för landets skyddsombud att verka för en bra och säker arbetsmiljö på landets arbetsplatser, fortsätter Ulla Lindqvist.

Totalt omkom 67 människor, den yngsta en 15-årig sommarvikarie och den äldsta en 80-årig egenföretagare, i dödsolyckor på arbetsplatserna 2008. Bakom olycksstatistiken döljer sig bland annat bristande arbetsmiljökunskap hos arbetsgivarna, framförallt vad gäller riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Hittills i år har 19 personer omkommit i arbetsplatsolyckor.

För mer information kontakta LOs pressinformation.