Facket direkt facketdirekt.nu

Bemanningsbranschens sociala pris

LO presenterar idag en ny rapport om de bemanningsanställdas sociala verklighet. Rapporten förmedlar bilder från både arbetsliv och vardagsliv, och det är en mörk bild som tecknas. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 Personaluthyrning ökar bland LO-grupper. När uthyrningen av arbetskraft blev laglig för 20 år sedan var tanken att det skulle användas vid tillfälliga behov. Men vi ser nu att bemanningen blir permanent för vissa grupper. Dessutom har bemanningsföretag blivit ett instrument för att byta ut personal i kundföretagen. Den utvecklingen bekymrar oss, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Av LOs rapport framgår att många bemanningsanställda upplever sämre arbetsmiljö. Olycksfrekvensen bland bemanningsanställda är också högre än bland samtliga anställda. Många uthyrda berättar att deras arbetsuppgifter är tyngre och mer monotona.

- Arbetsgivarna hävdar ofta att uthyrd personal föredrar omväxling och nya arbetsplatser. Men vår undersökning visar tvärtom att nio av tio bemanningsanställda helst skulle vara direkt anställda av kundbolaget. Många som hyrs ut vittnar om en ryckighet i livet när nya arbetstider, scheman, arbetsplatser, resor och arbetskamrater väntar från vecka till vecka, säger Torbjörn Johansson.

Med rapporten hoppas LO starta en debatt om arbetslivets villkor. Genom jobbet måste alla kunna växa, utvecklas och berikas – även de som hyrs ut.